Optatives 4t ESO

En aquest apartat trobareu la ressenya de les diferents matèries optatives de 4t d’ESO. Totes les optatives són de 3 hores setmanals i s’imparteixen durant tot el curs acadèmic. Durant el 3r trimestre podreu accedir a un formulari des del qual podreu fer la tria de les 3 matèries que voleu cursar. Només podrà ser una de cada bloc. 

L’itinerari definitiu estarà condicionat al volum de la matrícula.