SIEI

El SIEI, una oportunitat per reorganitzar els recursos, l’atenció a la diversitat i les metodologies a les aules.

El curs 2012-2013, amb l’ímpetu de l’equip directiu i el suport del claustre, es va posar en marxa, com a recurs de zona, una USEE (Unitat de Suport a l’educació Especial), ara rebatejat com a SIEI (Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva).

De què parlem?
D’un recurs organitzatiu d’atenció a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, amb la finalitat d’afavorir la seva inclusió en l’entorn ordinari.

Ara que gairebé portem set cursos de trajecte, el qual encetàvem amb molts interrogants i il•lusions, es pot dir que es tracta d’un recurs plenament consolidat com una de les estratègies d’atenció a la diversitat del centre. La valoració que se’n desprèn continua sent molt positiva en un intent per disminuir les barreres a l’aprenentatge i a la participació, generar suports en els contextos ordinaris i mobilitzar i optimitzar recursos.

El SIEI és un repte… i suposa per l’alumnat: planificar la seva presència al centre, possibilitar la seva participació a l’aula ordinària i desenvolupar el seu procés de coneixement-aprenentatge.

Al següent enllaç trobareu diferents activitats que fem a l’aula i el bloc que estem realitzant: bloc USEE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *